NOVĚ RTG S DIGITALIZACÍ

Nově jsme pro naše pacienty pořídili do ordinace rentgen s nepřímou digitalizací. Digitální snímky jsou vysoce kvalitní a pro naše pacienty představuje minimální vystavení rtg paprskům.

Rentgenologická vyšetření včetně digitalizace rtg snímků
Novinkou v naší ordinace je systém pro digitalizaci rtg snímků.Díky tomuto systému zobrazení jsme schopni rozlišit rentgenologické změny na snímcích mnohem přesněji a následně stanovit diagnózu i u případů, kde běžné rtg snímky nemusejí dostatečně zobrazit daný problém. Výrazně se urychlí vyvolávání a také kvalita rtg snímků, neboť je lze zvětšovat, měnit kontrast a dále s nimi pracovat.