VETERINÁRNÍ HOMEOPATIE

HOMEOPATIE

Homeopatie je léčebná metoda využívající princip podobnosti. Cílem léčby je rychlé, nenásilné, trvalé obnovení zdraví nebo odstranění nemoci v celém jejím rozsahu. Homeopatické léky se vyrábějí z různých surovin většinou přírodního původu. Je to metoda velmi šetrná a také levná. Jde zejména o obnovení přirozeného proudění životní energie, která byla nemocí narušena.

Při první konzultaci nejde většinou o klasické klinické vyšetření psa, ale spíše o rozhovor s majitelem za přítomnosti pejska. Jde zjištění, jak se pacient chová v určitých situacích.

První homeopatická konzultace... 450 Kč

Homeopatické kontroly................. 200 Kč

V průběhu léčby jsem s majitelem většinou v kontaktu na telefonu či mailu, aby bylo možné upravovat dávkování dle potřeb a reakcí pacienta. Tyto konzultace jsou zdarma.

Na homeopatické konzultace je nutno se objednat, aby jsme měli dostatek času. Objednání na [email protected]

BACHOVY ESENCE PRO ZVÍŘATA

Jde o léčebnou metodu podobnou homeopatii, která harmonizuje pocity zvířete. Esence jsou vyrobeny z 37 květin a jednoho vodního pramene.

Úkolem homeopata je správně vybrat daný lék a jeho ředění. Každý jedinec je jiný a tak i jinak reaguje. Homeopatický lék musí být vybrán co nejpřesněji a proto je důležité dobře "odebrat daný případ". Proto se homeopaté budou ptát i na různé maličkosti - např. na povahu zvířete, reakce na okolí, mládí, výživu nebo tzv. modality (co příznaky zhoršuje a co naopak zlepšuje). Kompletní vyšetření pak může trvat hodinu i déle. Je dobré si zvířete všímat a sepsat si důležité momenty jeho života.

Homeopatie je prováděná v ordinaci veterinární lékařkou, která se specializuje na alternativní způsoby léčby zvířat.