MVDr. Petra Olmová


 • promovala na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, obor Všeobecná veterinární medicína, graduována titulem MVDr., doktor veterinární medicíny
 • praxe ve veterinárních ordinacích v Brně -stáž ve veterinární ošetřovně pro malá zvířata a koně v Novém Jíčíně
 • působení jako veterinární lékař ve veterinárních ordinacích v Brně
 • působení jako veterinární lékař v tréningové centrále dostihových koní v Mladém Smolivci
 • odborná praxe na Veterinární univerzitě ve Vídni, se zaměřením na medicínu malých zvířat, Veterinarmedizinische Universitat Wien, Rakousko
 • odborná stáž na oddělení akutní a intenzivní péče, klinika chorob psů a koček, Tierarztliche Hochschule Hannover, Německo
 • publikace článků v chovatelských časopisech Pes přítel člověka a Svět psů
 • v rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala množství seminářů, workshopů a zahraničních kongresů zaměřených zejména na problematiku interní medicíny malých zvířat
 • absolvování několika seminářů se zaměřením na fyzioterapii sportovních psů, poúrazových stavů a geriatriků
 • členka KVL ČR, komory veterinárních lékařů
 • provozování veterinární výjezdové služby pro Jihomoravský kraj